Beijing Mixed Martial Arts Gyms, Personal Training, Coaching

Beijing Mixed Martial Arts Training and Conditioning Programs for MMA Coaches and Martial Arts Gym Business Owners

 

You should use this site as a resource to find exactly what you need to enter the exciting world of mixed martial arts, or expand your MMA career as a fighter, coach, gym owner or business professional in Beijing.

The Mixed Martial Arts Conditioning Association (MMACA) was developed to bridge the gap between fitness training, sports conditioning science, MMA training methods, and direct application from the ring, octagon, mat or cage. The training concepts and methods are also easily applied to the fitness enthusiast who wants an intense and effective mixed martial arts workout in Beijing. The MMACA also provides you with cutting edge MMA and fitness business strategies for your total financial success.

 

The MMA Conditioning Association and its staff of educators, exercise physiologists, dietitians, biomechanists, strength coaches, sports psychology experts, physical therapists, massage therapists, professors, kinesiologists and business professionals have joined with the world’s top pro boxers, elite wrestlers, BJJ players, Muay Thai coaches, American kickboxers, MMA fighters and coaches to bring you the most comprehensive mixed martial arts fitness and conditioning program ever developed for athletes and coaches in Beijing.

 

 

 

Country is China (CN):

Region is: Beijing

Cities are:  Anding Balidian Beifang Beijing Beijing Shi Changping Changxindian Changyang Chedaogou Daxing Dingfuzhuang Dongyuan Dongzhi Fangshan Fengtai Haidian Hebei Huairou Huangcun Jingezhuang Jiuxianqiao Jiyang Landianchang Liubo Lugouqiao Luozhuang Mentougou Moshikou Nanguan Nanjiao Nanyuan Niulanshan Panggezhuang Peking Shangwan Shangying Shayu Shijingshan Shiwo Shuitou Shunyi Sihai Sijiqing Taihu Tiankai Tongxian Tongzhou Tung Wanghua Wanping Xiaowu Xinghuo Yangfang Yanqing Yuzhuang Zhangxin Zhenzhuquan

Latitude: 39.9578947368421 Longitude: 116.307543859649